FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फाल्गुण महिना सम्मको खर्चको विवरण (कार्यक्रम अनुसार) ७९/८० Sunday, April 23, 2023 - 11:28 PDF icon SuTRA__.pdf
आ.व. २०७९/२०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Monday, January 30, 2023 - 17:32 PDF icon वित्तीय विवरण दोस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. २०७८र७९ को दोस्रो चैमासिक सम्मको आर्थिक प्रगति प्रतिबेदन ७८/७९ Sunday, February 13, 2022 - 10:16 PDF icon वित्तीय विवरण दोश्रो चौमासिक .pdf
आ.व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक सम्मको राजश्व विवरण । ७७/७८ Monday, March 29, 2021 - 18:26
तेस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण २०७६।७७ ७६/७७ Monday, August 3, 2020 - 12:48 PDF icon तेस्रो चौमासिक.pdf
दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण ७६/७७ Friday, March 20, 2020 - 13:46 PDF icon दोस्रो चौमासिक.pdf
प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण ७६/७७ Tuesday, November 19, 2019 - 12:42 PDF icon प्रथम चौमासिक.pdf