FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
13% (5 votes)
राम्रो
29% (11 votes)
ठिकै
42% (16 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
16% (6 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
0% (0 votes)
Total votes: 38