FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
11% (10 votes)
राम्रो
18% (16 votes)
ठिकै
21% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (13 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
35% (31 votes)
Total votes: 89