FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
10% (8 votes)
राम्रो
20% (16 votes)
ठिकै
23% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (12 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
32% (26 votes)
Total votes: 81