FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
11% (5 votes)
राम्रो
27% (12 votes)
ठिकै
39% (17 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
14% (6 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
9% (4 votes)
Total votes: 44