FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धनिश्वर पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dspdhanishwor@gmail.com 9857067914
नारायण महत सूचना अधिकारी | अधिकृत छैठौं प्रशासन र योजना narayan64578@gmail.com 9857064578
लाल बहादुर कुंवर शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा lalkunwar72@gmail.com 9857039391
पदमलाल अधिकारी स्वास्थ्य स‌ंयोजक स्वास्थ्य शाखा padamadhikari019@gmail.com ९८५७०७२२५३
शेर बहादुर खड्का अधिकृत छैटाैं सामाजिक विकाश शाखा ९८४७५८१७६८
अशोक कुमार खड्का लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन khadka.ashok61@gmail.com 9857085110
बाबुलाल थापा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधी शाखा ito.ismamun@gmail.com 9857072109
सुसिल पन्थि इन्जिनियर प्राविधिक शाखा spanthi44@gmail.com 9867132131
हरी प्रसाद घिमिरे वास संयोजक वास एकाई hpghimire63@gmail.com 9857061767
प्रगति गौतम कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा gtmprogress@gmail.com 9844777771
भिम प्रसाद पोख्रेल वडा सचिब वडा नं. ३ र ४ को कार्यालय ward4.ismamun@gmail.com 9857087904
सन्तोष ज्ञावली प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन शाखा sandysontos@gmail.com 9867190434
जयपाल विश्वकर्मा सहायक पाचा‌ैं राजश्व शाखा प्रमुख 9847358006
सुनिल महत कम्प्युटर अपरेटर सुचना प्रविधि sunilmahat2056@gmail.com ९८४०५३५५८०
किसान थापा प्राबिधिक सहायक शिक्षा kishant417@gmail.com 9867038036
सुभद्रा अर्याल वडा सचिब वडा नं. १ को कार्यालय ward1.ismamun@gmail.com 9857087901
बलराम खनाल एम.आइ.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण इकाई shusantakhana@gmail.com ९८४७१०५०००
सन्तोष थापा प्राबिधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र bijaysantosh297@gmail.com 9867423512
सागर भण्डारी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9867496799
रविन्द्र जि.सी. रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र supig40@gmail.com 9867884044
तुल्सी बहादुर थापा नायब पशुस्वास्थ्य प्राबिधिक पशुसेवा thapatulsi5@gmail.com ९८४७०९०४२५
मदन जि.सी. सब-‌ओभरसियर प्राविधिक शाखा madangc98@gmail.com 9851143354
भिमकान्ता शर्मा रेग्मी वडा सचिब वडा नं. २ को कार्यालय ward2.ismamun@gmail.com 9857087902
कृष्णा थापा मगर वडा सचिब वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.ismamun@gmail.com 9857087906
केसब खत्री सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा keshabkharti352@gmail.com 9847405021
सागर पाण्डे सव ओभरसियर प्रविधिक शाखा avashpandey666@gmail.com 9842858602
सानुमाया रेश्मी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाई 9847114572
बिनिता कुमारी बुढायोकी उद्यम विकाश सहजकर्ता गरिबि निवारणका लागी लधु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) binitabudhax@gmail.com
उसा कुमारी खड्का उद्यम विकाश सहजकर्ता गरिबि निवारणका लागी लधु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) 9863286358
कमल गरुङ्ग नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी 9867944492
सिमा थापा नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
सुरेश जि.सी. नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9847104937
मन बहादुर जि.सी. नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
टोकमला अधिकारी नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
छबिलाल अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८०४४५४८७८

Pages