FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिनेश सारु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत info@ismamun.gov.np 9857067914
नारायण महत सूचना अधिकारी | अधिकृत छैठौं प्रशासन र योजना narayan64578@gmail.com 9857064578
पदमलाल अधिकारी स्वास्थ्य स‌ंयोजक स्वास्थ्य शाखा padamadhikari019@gmail.com ९८५७०७२२५३
शेर बहादुर खड्का अधिकृत छैटाैं सामाजिक विकाश शाखा ९८४७५८१७६८
अशोक कुमार खड्का लेखा अधिकृत वित्त व्यवस्थापन शाखा प्रमुख khadka.ashok61@gmail.com ९८५७०८५११०
हरी प्रसाद घिमिरे वास संयोजक वास एकाई hpghimire63@gmail.com 9857061767
पुजा खत्री कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८६७३२८५८१
भिम प्रसाद पोख्रेल वडा सचिब वडा नं. ३ र ४ को कार्यालय ward4.ismamun@gmail.com 9857087904
जयपाल विश्वकर्मा सहायक पाचा‌ैं राजश्व शाखा प्रमुख 9847358006
सुनिल महत कम्प्युटर अपरेटर सुचना प्रविधि sunilmahat2056@gmail.com ९८४०५३५५८०
किसान थापा प्राबिधिक सहायक शिक्षा kishant417@gmail.com 9867038036
बलराम खनाल एम.आइ.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण इकाई shusantakhana@gmail.com ९८४७१०५०००
सुभद्रा अर्याल वडा सचिब सहायक पाचौ / वडा नं. १ को कार्यालय ward1.ismamun@gmail.com 9857087901
सन्तोष थापा प्राबिधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र bijaysantosh297@gmail.com 9867423512
तुल्सी बहादुर थापा नायब पशुस्वास्थ्य प्राबिधिक पशुसेवा thapatulsi5@gmail.com ९८४७०९०४२५
मदन जि.सी. सब-‌ओभरसियर प्राविधिक शाखा madangc98@gmail.com 9851143354
भिमकान्ता शर्मा रेग्मी वडा सचिब वडा नं. २ को कार्यालय ward2.ismamun@gmail.com 9857087902
कृष्णा थापा मगर सहायक चाैथों प्रशासन शाखा thpakrishna375@gmail.com 9857087906
केसब खत्री सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा keshabkharti352@gmail.com 9847405021
सागर पाण्डे सव ओभरसियर प्रविधिक शाखा avashpandey666@gmail.com 9842858603
मनिष पन्थी अमिन जग्गा नक्सा नापजाँच शाखा manishpanthi48@gmail.com 9867329924
अविनाश पौडेल सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा 9864470015
कपिल पाण्डे नायब पशुस्वास्थ्य प्राबिधिक वडा नं. ५ र ६ newflowerkapil@gmail.com 9846955556
सानुमाया रेश्मी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाई 9847114572
कमल गरुङ्ग नगर प्रहरी हवल्दार नगर प्रहरी 9867944492
सिमा थापा नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
सुरेश जि.सी. नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9847104937
मन बहादुर जि.सी. नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
टोकमला अधिकारी नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी
छबिलाल अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८०४४५४८७८
राम बहादुर खत्री सवारी चालक हलुका सवारी चालक
खिमानन्द अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८४७५९६७००
गिता बस्नेत कार्यालय सहयोगी 9749783293
भागिरथि खत्री कार्यालय सहयोगी 9847339706