FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
10% (6 votes)
राम्रो
25% (15 votes)
ठिकै
31% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
15% (9 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
20% (12 votes)
Total votes: 61